WODC magazine 2023: 50 jaar in dienst van de rechtsstaat

In 2023 vierde het WODC zijn 50-jarig bestaan, een bijzondere mijlpaal. Het was dan ook een moment om even trots stil te staan bij het feit dat we al jaren onmisbare kennis leveren voor het opstellen, toetsen en uitvoeren van beleid. Ons kennisinstituut is daarmee, zowel nationaal als internationaal, een belangrijke informatiebron geweest voor met name beleidsmakers en de academische wereld. 

In 2023 ondernamen we een koerswijziging: meer verbinding zoeken, zowel via kennisdeling en het binnenhalen van andere zienswijzen als via samenwerking. We besloten door te gaan als het WODC, Kennisinstituut voor de rechtsstaat. 

In ons digitale magazine leest u hoe wij in 2023 invulling hebben gegeven aan die nieuwe naam. Het WODC magazine 2023 geeft een overzicht van al onze publicaties. Een aantal van onze onderzoeken is uitgelicht. Omdat ze in media zijn verschenen, veel maatschappelijke impact hadden of omdat ze een bijzonder proces hadden. We willen met het WODC magazine 2023 laten zien hoe bepaalde onderzoeken in de praktijk verliepen en hoe het WODC zich ontwikkeld heeft.
 

Jaarverslag WODC 2023. 50 jaar in dienst van de rechtsstaat. Schermafbeelding van kaft.
Beeld: ©WODC