Grote gelijkenis tussen Nederlandse en Belgische aanpak van voetbalgerelateerd wangedrag

Nederland en België gebruiken ongeveer dezelfde instrumenten ter bestrijding van voetbalgerelateerd wangedrag. Ook worden vergelijkbare instrumenten als effectief ervaren door stakeholders. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Verinorm in opdracht van het WODC. De onderzoekers pleiten vooral voor betere controle en handhaving van de bestaande instrumenten.

In en rondom de stadions van clubs in het betaald voetbal in Nederland en België is geregeld sprake van wangedrag van voetbalsupporters. Het kan daarbij gaan om openlijke geweldpleging, vandalisme, racisme en discriminatie, provocatieve gedragingen en/of vuurwerkgebruik. In het onderzoek ligt de focus op voetbalgerelateerd wangedrag dat vóór, tijdens en vlak na afloop van een voetbalevenement plaatsvindt, zowel in als rond een voetbalstadion.

Instrumentarium

Op het gebied van de preventie, detectie, monitoring en repressie van voetbalgerelateerd wangedrag zijn in Nederland en België veel instrumenten voorhanden die zowel juridisch (bestuurs-, straf- en civielrechtelijk) als niet-juridisch van aard zijn. De oorzaken van de (beperkte) verschillen in het instrumentarium tussen beide landen liggen deels in de bestuurlijke inrichting en de wet- en regelgevingssystematiek in beide landen.

Effectief ervaren instrumenten

De onderzoekers geven enkele voorbeelden van instrumenten die stakeholders – zoals de politie, gemeenten en professionele voetbalclubs – in beide landen als effectief ervaren. Dit zijn onder meer een risicobepaling voorafgaand aan wedstrijden, het scheiden van supportersgroepen door bijvoorbeeld een combiregeling (waarbij de ticketverkoop is gekoppeld aan de reis naar het betreffende voetbalstadion) en het reguleren van de ticketverkoop.

Verbetermogelijkheden instrumentarium

Een verbetering van het instrumentarium in Nederland en België moet volgens de onderzoekers vooral gezocht worden in het versterken van de controle en handhaving van reeds bestaande instrumenten, bijvoorbeeld een intensievere toegangscontrole en fouillering bij de ingang van het stadion en een betere controle op opgelegde stadionverboden.