Prof. dr. Ivo Giesen nieuwe directeur WODC

Per 9 september 2024 treedt prof. dr. Ivo Giesen in dienst als directeur van het WODC. Hij volgt daarmee Gerty Lensvelt-Mulders op, die in de zomer van 2024 met vervroegd pensioen gaat. Met Ivo Giesen krijgt het WODC een ervaren academicus en bestuurder aan het roer, die de reeds ingezette koers van het kennisinstituut verder kan verstevigen en uitbreiden.

Beeld: ©wodc

Ivo Giesen komt van de Universiteit Utrecht, waar hij als hoogleraar privaatrecht onder andere Onderzoeksdirecteur was en ruim vier jaar Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij sinds 2021 vicepresident van de KNAW. Het WODC is zeer enthousiast over zijn benoeming. Met zijn brede ervaring brengt Ivo Giesen zowel kennis en kunde mee op het gebied van onderzoek naar justitie- en veiligheidsthema’s, als managementervaring en een groot netwerk in het werkveld en de academische wereld.

Krachtige voorzetting nieuwe koers

De afgelopen vijf jaar heeft het WODC zijn positie als kennisinstituut flink verstevigd, vernieuwd en verrijkt. Met als laatste mijlpaal de in 2023 ingevoerde naamswijziging (de D werd van Data) en de nieuwe strategische koers van het WODC als Kennisinstituut van de rechtsstaat. Ivo Giesen is enthousiast om deze koers voort te zetten en daar verder invulling aan te geven: “Ik beschouw het als een grote eer, en zie er dan ook al enorm naar uit, om leiding te mogen geven aan zo’n hooggewaardeerd onderzoeksinstituut en de mensen die daar werken. Ik kijk er speciaal naar uit om samen met het MT te werken aan het extern positioneren van het WODC, het verder uitbouwen van landelijke samenwerkingsverbanden, het veilig delen van onze data (de schatkist), en het doorontwikkelen van de eigen onderzoeksagenda. Waarbij de soms ingewikkelde politiek-bestuurlijke context waarin het WODC opereert wat mij betreft een hele mooie uitdaging vormt.”

Gerty Lensvelt-Mulders is nog tot 1 juli directeur van het WODC. In de periode van 1 juli tot 9 september neemt Rolf Willemse als plaatsvervangend directeur de functie tijdelijk waar.