Vacature Lid Raad van Advies Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), kennisinstituut voor de rechtsstaat, zoekt een wetenschappelijk expert op het terrein van rechtswetenschappen (bij voorkeur strafrecht of strafprocesrecht) of criminologie om zijn Raad van Advies (RvA) te versterken.

Het WODC

Het WODC is het toonaangevende onafhankelijke wetenschappelijk kennisinstituut dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ter versterking van evidence informed beleid op het gebied van justitie en veiligheid voert het WODC zelf wetenschappelijk onderzoek uit of laat dit uitvoeren door externe partijen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten. Deze wetenschappelijk onderbouwde kennis kan vervolgens door onder meer beleidsmakers en andere professionals in het werkveld worden gebruikt. Daarnaast verzamelt en verwerkt het WODC statistische informatie op het terrein van justitie en veiligheid. Er werken ongeveer honderd mensen.

De rol en taak van de RvA

De RvA van het WODC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van het WODC. Dit advies kan gaan over de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke en beleidsmatige relevantie van het WODC-onderzoek, het onderzoeksprogramma en over het kwaliteitsbeleid van het WODC. De RvA komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen en bespreekt in zijn vergaderingen zaken met betrekking tot governance, inhoudelijke (onderzoeks)thema’s en strategie. Eén keer per jaar voert de RvA een zelfevaluatie uit. De resultaten daarvan zijn onderdeel van het WODC-jaarverslag. Ook initieert de RVA de periodieke visitaties.

Profiel kandidaten RvA

Als lid van de RvA draagt u met uw kennis en persoonlijkheid bij aan het versterken van de kwaliteit en relevantie van het WODC als kennisinstituut en daarmee aan het versterken van evidence informed werken door het ministerie JenV. De RvA bestaat op dit moment uit vijf leden en een voorzitter. De zittende leden hebben de volgende portefeuilles in beheer: Bestuur en beleid, Lokaal bestuur, Data, Asiel en Migratie en Communicatie.

Wegens het vertrek van één van de leden van de RvA is er op dit moment een vacature ontstaan. De RvA wenst deze vacature op te vullen met een deskundige op het gebied van rechtswetenschappen, bij voorkeur een wetenschappelijk expert op het gebied van straf(proces)recht of criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Als lid van de RvA draagt u vanuit uw eigen wetenschappelijke expertise op inspirerende en verbindende wijze bij aan het voortzetten van de koers van het WODC als kennisinstituut van de rechtsstaat.

Herkent u zich in dit profiel? Dan maakt het WODC graag kennis met u. Naast een heel interessante omgeving waar vraagstukken spelen die ertoe doen, bieden wij een vacatievergoeding conform het Vergoedingenbesluit Raad van Advies voor het WODC.

Procedure

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Julia Mendlik, voorzitter van de Raad van Advies, j.mendlik@rechtspraak.nl of Rolf Willemse, plaatsvervangend directeur van het WODC, via zijn directiesecretaris Darya van Lijf d.l.van.lijf@wodc.nl.

Bij interesse kunt u uw brief met motivatie en curriculum vitae uiterlijk tot 19 juli 2024 sturen naar d.l.van.lijf@wodc.nl.