Nieuwsbrief

Het WODC geeft één nieuwsbrief uit. Daarin staan iedere week alle publicaties en nieuwsberichten die het WODC heeft uitgebracht. Of publicaties die in opdracht van het WODC zijn opgesteld.