Documenten

Documenten

LET OP! Alle publicaties van onderzoek door / in opdracht van het WODC zijn verzameld op de website Repository WODC.

120 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk; verhalen van burgers met gebrek aan vertrouwen in instituties

Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in instituties van de rechtsstaat, zoals politie en rechterlijke ...

Publicatie | 26-01-2021

Monitor nazorg ex-gedetineerden - 6e meting; Problemen op de basisvoorwaarden voor re-integratie en de relatie met recidive (Cahier 2020-19)

Ex-gedetineerden die na detentie een identiteitsbewijs en huisvesting hebben, hebben vaker werk en plegen minder vaak opnieuw een ...

Publicatie | 25-01-2021

Verkenning MKBA-werkwijzer Justitie en Veiligheid

Het is goed om een specifieke werkwijzer op te stellen voor een maatschappelijke kosten-baten-analyse op het terrein van justitie ...

Publicatie | 20-01-2021

Beleidsinstrumenten en extremistische wereldbeelden: Een verkennend rapport

De interactie tussen de overheid en de groepen die zij aanduidt als extremistisch is uiterst grillig en weinig eenduidig en volgt ...

Publicatie | 15-01-2021

Beroepen op het professioneel verschoningsrecht: Doorlooptijden en gevolgen voor strafrechtelijke onderzoek

Getuigen in strafzaken die specifieke geheimhoudersberoepen uitoefenen (zoals artsen, geestelijken, advocaten en notarissen) ...

Publicatie | 15-01-2021

Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring 2012

Een wetswijziging, in werking getreden in 2013, die de vervolgingsverjaringstermijn van verschillende delicten afschaft dan wel ...

Publicatie | 14-01-2021

Wet langdurig toezicht - Reconstructie van de beleidstheorie, eerste evidentie en nadere onderzoeksthema's (Cahier 2020-21)

In 2018 is de Wet Langdurig Toezicht (Wlt) volledig in werking getreden. De wet maakt het mogelijk om langer en intensiever ...

Publicatie | 13-01-2021

De verwerking van politiegegevens in vijf Europese landen - Verkennend onderzoek

In de Wet politiegegevens, die in 2008 in werking is getreden, staat welke eisen gelden voor het verwerken van politiegegevens. ...

Publicatie | 13-01-2021

Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht - Een onderzoek naar het verloop, de resultaten en mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

In Nederland hebben steeds meer veroordeelden te maken met financiële problemen. Die financiële problemen vergroten de kans dat ...

Publicatie | 12-01-2021

Versterking internationale kennisfunctie internationale ontwikkelingen op het beleidsdomein van justitie en veiligheid

In opdracht van het WODC verkende onderzoeksbureau Significant APE de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen die de komende ...

Publicatie | 24-12-2020