Instroom Opiumwetzaken bij OM daalt opnieuw

In 2021, net als in 2020, daalde het aantal Opiumwetzaken dat bij het Openbaar Ministerie (OM) binnenkomt. Terwijl de instroom van softdrugszaken (vooral cannabisteelt) daalde, nam het aantal ingestroomde harddrugszaken (met name harddrugsbezit) wel toe in 2021. Dit blijkt uit de update van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC.

De NDM geeft een actueel beeld van onder meer ontwikkelingen op het gebied van drugs- en alcoholgerelateerde criminaliteit. Regioplan Beleidsonderzoek bracht de nieuwe update van die ontwikkelingen in opdracht van het WODC in kaart.

Minder geruimde hennepkwekerijen

In 2021 werden ruim 2.000 hennepkwekerijen geruimd, bijna 600 minder dan in 2020. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn – zo bleek uit een duidingssessie met experts – een lagere prioriteit voor hennepbestrijding in vergelijking met eerdere jaren en minder beschikbare capaciteit voor hennepbestrijding. Een andere mogelijke verklaring betreft innovaties in het productieproces: klimaatbeheersingssystemen waardoor de verwarmde luchtafvoer niet of minder waarneembaar is en innovaties gericht op de maskering van de hennepgeur. Hierdoor zijn hennepkwekerijen minder zichtbaar en daarmee lastiger op te sporen.

Minder ontmantelde methamfetaminelabs

Ook het aantal ontmantelde methamfetaminelabs is in 2021 sterk gedaald. Terwijl in 2020 32 labs zijn ontmanteld, ging het een jaar later om minder dan de helft daarvan (15). De daling is volgens de politie mogelijk te verklaren doordat minder criminele organisaties in staat waren om in 2021 methamfetamine te produceren, omdat veel organisaties in 2020 zijn opgerold.
Meer informatie: Illegale handel, bezit en prodcutie 16.0 Laatste feiten en trends - Nationale Drug Monitor

Forse toename drugsonderzoeken wegens rijden onder invloed

Sinds de inwerkingtreding van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in 2017 heeft de politie meer bevoegdheden bij verdenking van rijden onder invloed. Sindsdien is het aantal drugsonderzoeken wegens rijden onder invloed bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) fors toegenomen. Terwijl in 2017 sprake was van 2.757 drugsonderzoeken door het NFI, lag dat aantal in 2021 op 14.125. In het verlengde daarvan nam ook het aantal onderzoeken naar de rijgeschiktheid van personen wegens mogelijk problematisch drugsgebruik in deze periode sterk toe. In 2021 werden 3.893 onderzoeken uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), ruim zes keer zoveel als in 2017.
Meer informatie: Criminaliteit en overlast 17.0 Laatste feiten en trends - Nationale Drug Monitor