Externe links

 • Justitiele Informatiedienst
  De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten. Justid beheert en onderhoudt belangrijke ketenvoorzieningen als de Strafrechtsketendatabank (SKDB), het Justitieel documentatiesysteem (JDS), het Informatieportaal Justitiabelen (Injus), het Generiek Casus Ondersteunend Systeem (GCOS), het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) en het Centraal Digitaal Depot (CDD).
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
  Het Nederlands Forensisch Instituut is een onderdeel van het ministerie van Justitie en levert een bijdrage aan het oplossen van misdrijven door het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. De site bevat informatie over de verschillende typen onderzoek, publicaties, veel gestelde vragen en links.
 • NFI-Nederlandse DNA-databank
  Op deze internetsite van het Nederlands Forensisch Instituut kunt u informatie vinden over allerlei aspecten van forensisch DNA-onderzoek in Nederland en daarbuiten.
 • OM-dossier DNA-onderzoek
  Dit OM-themadossier bevat volledige teksten van publicaties, nieuws- en persberichten over het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken.
 • OM-dossier opsporingsberichtgving
  Via opsporingsberichtgeving vragen OM en politie het publiek om hulp bij de opheldering. Dit gebeurt via de televisie, de krant of internet. De bekendste variant is Opsporing Verzocht. Er zijn echter ook opsporingsprogramma's bij de regionale omroepen.
 • Overheidsthema telecomgegevens voor opsporing
  Telecom- en internetbedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens die bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen horen beschikbaar te stellen. Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) zorgt ervoor dat die informatie bij de opsporingsdiensten terecht komt.