Preventie en beveiliging

Hoewel het lastig is om een volledig beeld te krijgen van de effecten van preventie van criminaliteit, verricht het WODC daar doorlopend onderzoek naar. De complexheid komt doordat er naast de politie en de particuliere beveiligingssector steeds nieuwe groepen bijkomen die preventie van criminaliteit beogen, zoals gemeentebesturen, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, particulieren en app-groepen.

Lopend onderzoek