Externe links

 • Overheidsthema TBS
  Dit overheidsthema bevat publicaties over TBS, nieuws- en persberichten en OM-richtlijnen.
 • OM-dossier TBS
  Dit OM-dossier bevat publicaties over TBS en overige forensische zorg, nieuws- en persberichten en OM-richtlijnen
 • Reclassering Nederland
  Reclassering Nederland is de landelijke organisatie op het terrein van de reclassering. De site bevat informatie over o.a. de organisatiestructuur, visie en missie, reclasseringstaakgebieden, historie, feiten en cijfers, jaarverslagen en nieuws.
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP)
  Het NIFP is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie, ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het NIFP biedt onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners.