Controle en hergebruik data

Het WODC kan tijdens en na afloop van het onderzoek een controle uitvoeren op de onderzoeksmaterialen, data en wijze van gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Voor hergebruik van data is in alle gevallen toestemming van het WODC nodig.

Inzage en controle

Om te kunnen checken of de data volgens het onderzoeksplan en op een integere wijze zijn verzameld, beschermd en beveiligd, kan het WODC inzage krijgen of controle uitvoeren. Dat kan op basis van eigen initiatief, steekproef, signalen van derden of anderszins.

Hergebruik van data

De onderzoeksdata kunnen onder voorwaarden aan andere partijen beschikbaar worden gesteld voor secundaire wetenschappelijke analyses. Voor hergebruik van data is in alle gevallen toestemming van het WODC nodig, ook wanneer de opdrachtnemer van het oorspronkelijke onderzoek het hergebruik uitvoert.

Bestanden met een N≥100 stelt het WODC beschikbaar aan het DataArchiving and Networked Services (DANS) van de KNAW. Ook bestanden met een N<100 en kwalitatieve bestanden kunnen voor hergebruik in aanmerking komen.

Overdrachtsdocument en databestanden met N≥100

Bij onderzoek waaruit een databestand voortkomt met N≥100 levert de onderzoeksinstelling een overdrachtsdocument. De dataset is ontdaan van persoonsgegevens.

Het overdrachtsdocument beschrijft onder andere:

  • de uitvoering en verantwoording van de steekproeftrekking;
  • het veldwerk;
  • de vragenlijsten;
  • de variabelen- en valuelabels;
  • de verwerking van de gegevens;
  • de analyses van het databestand, inclusief de rekenregels (syntax);
  • de wijze waarop de gegevens voor de rapportage(s) zijn berekend uit het databestand zoals weegfactoren.

Over de inhoud van het overdrachtsdocument en de wijze van overdracht aan het WODC maakt EWB nadere afspraken met de onderzoeksinstelling. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald waar ‘informed consent’ verklaringen van respondenten over hergebruik van de data worden opgeslagen.