De zucht naar vrijheid

Het schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie. De Vrije Universiteit Amsterdam is in opdracht van het WODC nagegaan of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke argumenten Nederland hieraan zou kunnen ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling.

Berichten over veroordeelden die hun enkelband doorknippen en uit het zicht van justitie geraken, over gedetineerden die per helikopter vanaf de binnenplaats uit de penitentiaire inrichting ontsnappen of van veroordeelden die tijdens een verlof de benen nemen naar het buitenland, zijn bij tijd en wijle beeldbepalend in de media en het politieke debat. Naar aanleiding van een aantal incidenten zegden voormalig staatssecretaris Dijkhoff en minister Dekker de Tweede Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar strafbaarstelling van het onttrekken aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming. Het rapport ‘De zucht naar vrijheid. Een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie’ dient bij te dragen aan de besluitvorming over een eventuele strafbaarstelling hiervan in de Nederlandse wet.

Lees het volledige rapport: De zucht naar vrijheid.