Is verruiming van de aangifteplicht voor seksuele misdrijven wenselijk en mogelijk?

Op dit moment geldt in Nederland een aangifteplicht voor verkrachting - en niet voor andere zedendelicten. De aangifteplicht geldt voor iedereen die kennis heeft van een misdrijf, dus ook voor het slachtoffer. Daarnaast geldt dat het nalaten aangifte te doen van een voorgenomen verkrachting ook strafbaar is.

In opdracht van het WODC heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de uitbreiding van de aangifteplicht en in samenhang daarmee de strafbaarstelling van het nalaten van het doen van aangifte.

Ook is onderzocht of een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van organisaties wegens het nalaten aangifte te doen van seksueel misbruik binnen de eigen kring mogelijk en wenselijk is. Het onderzoek richt zich met name op de sectoren zorg en onderwijs. Dit omdat binnen deze sectoren meldcodes in werking zijn. Ook is aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen binnen de sport. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen seksueel misbruik tussen burgers en seksueel misbruik door een beroepskracht jegens een burger. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal scenario’s die inzicht proberen te geven in hoe een wetswijziging zou kunnen bijdragen aan een meer adequate aanpak van seksueel misbruik van minderjarigen.

Lees het volledige rapport Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?