Huiselijk en seksueel geweld

Bij huiselijk geweld kan het gaan om fysiek geweld, stalking en seksueel geweld door iemand uit de huiselijke kring, zoals gezins- en familieleden en ex-partners. Seksueel geweld hoeft niet altijd in huiselijke kring plaats te vinden. Het WODC brengt de aard en omvang van deze fenomenen in kaart, en onderzoekt ook veranderingen. Wat zijn de kenmerken van daders en hoe vaak gaan ze opnieuw de fout in na een veroordeling?

Lopend onderzoek