Omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen religieuze gemeenschappen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3209b
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Dit onderzoek is bedoeld om een actueler beeld te verkrijgen van de prevalentie van seksueel misbruik in verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland, de hulpvraag van slachtoffers en de omgang met en de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik in religieuze gemeenschappen. Hierbij is ook aandacht voor buitenlandse perspectieven.
Het onderzoek maakt gebruik van verschillende vormen van dataverzameling, waaronder interviews en een panelstudie (projectnr. 3209a). Het onderzoek omvat ook een uitgebreide literatuur-/documentenstudie die in kaart brengt of in de afgelopen jaren binnen geloofsgemeenschappen protocollen, voorlichting en regels zijn aangepast met als doel om seksueel (kinder-) misbruik te voorkomen. Ook beoogt het onderzoek een genuanceerd beeld te geven van de visie op en omgang met seksueel misbruik binnen een religieuze context en in kaart te brengen welke factoren hiermee samenhangen.