Recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2017

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2773i
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van daders van huiselijk geweld en kindermishandeling (projectnummer 2773). Eén van de onderdelen van het programma is het periodiek berekenen van de recidive onder alle veroordeelde daders van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRMSGK). Onderzoekers van het team van de Recidivemonitor van het WODC leveren de methode en de resultaten aan de NRMSGK, en de NRMSGK neemt dit als hoofdstuk op in de periodiek te verschijnen Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen. De tweede recidivemeting, welke betrekking had op daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in de periode 2001-2015, is in 2019 opgeleverd aan de NRMSGK (projectnummer 2773E).
Dit onderzoek betreft de recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen (SGTK) in Nederland, veroordeeld in de periode 2001 tot en met 2017.