Effectiviteit Cursus over alcohol en verkeer en alcoholslotprogramma onderzocht

Het volgen van een cursus over alcohol en verkeer of deelname aan een alcoholslotprogramma, lijken een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het rijden onder invloed van alcohol. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Om de verkeersveiligheid te vergroten, bestaan er in Nederland verschillende (educatieve) maatregelen voor verkeersovertreders. Voor bestuurders die met te veel drank op hebben gereden gaat het om de korte cursus alcohol en verkeer (LEMA), de cursus alcohol en verkeer (EMA) en het onderzoek naar alcoholgebruik. Daarnaast kon tussen december 2011 en met september 2014 een alcoholslotprogramma (ASP) worden opgelegd. Voor bestuurders die zich risicovol hebben gedragen in het verkeer is er de cursus over verantwoord rijgedrag (EMG).

Uit de nieuwste recidivemeting blijkt dat deelname aan het ASP de kans om binnen twee jaar opnieuw met te veel drank op in de kraag te worden gevat, met 4 procentpunt verlaagt (4% versus 8%). Na het volgen van de EMA-cursus is de kans op rijden-onder-invloed-recidive binnen 2 jaar 2 procentpunt lager (7% versus 9%) dan wanneer iemand alleen via het strafrecht zou zijn bestraft. De EMA-cursus en het ASP lijken een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het rijden onder invloed van alcohol. Voor bestuurders die binnen de bebouwde kom minstens 50 km/u te hard hebben gereden (voor bromfietsers en bij wegwerkzaamheden ligt de grens bij 31 km/u) werd geen effect van de EMG-cursus gevonden op het voorkomen van risicovol rijgedrag.

Bestuurders die een (educatieve) maatregel moesten volgen vanwege het rijden onder invloed van alcohol zijn merendeels man, geboren in Nederland. De gemiddelde deelnemer is tussen de 35 en 40 jaar oud. Veel deelnemers zijn al eens veroordeeld voor het rijden onder invloed. Uit het onderzoek blijkt dat 5 tot 10 procent van de deelnemers aan een alcoholmaatregel binnen 2 jaar opnieuw in de kraag wordt gevat vanwege het rijden onder invloed van alcohol.

Bestuurders die een EMG moesten volgen vanwege risicovol rijgedrag zijn vrijwel uitsluitend man, negen op de tien keer geboren in Nederland. De gemiddelde EMG-deelnemer is wat jonger dan de gemiddelde deelnemer aan een alcoholmaatregel, namelijk 30 jaar. Driekwart van de EMG-deelnemers is al bij justitie bekend vanwege risicovol rijgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de EMG-deelnemers binnen 2 jaar opnieuw in de kraag wordt gevat vanwege risicovol rijgedrag. Hierbij is niet alleen gekeken naar risicovol rijgedrag waarvoor de dader strafrechtelijk vervolgd is, maar ook naar risicovol rijgedrag waarvoor een zogenaamde Mulder boete is opgelegd.

In een meerjarig onderzoeksprogramma monitort het WODC de achtergronden en de recidive van bestuurders die hebben deelgenomen aan een van de (educatieve) maatregelen voor verkeersovertreders. In de nieuwste recidivemeting heeft het WODC daarnaast onderzocht of de EMA, het ASP en de EMG effectief zijn in het voorkomen van recidive.

Lees het volledige rapport Recidive na maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.