Verkeerscriminaliteit

Verkeersveiligheid is voor politie en justitie een belangrijk thema. Daarbij wordt aangenomen dat een klein deel van de overtreders verantwoordelijk is voor een relatief groot deel van de totale verkeerscriminaliteit. Het WODC liet verschillende onderzoeken uitvoeren rond het thema verkeerscriminaliteit. Bijvoorbeeld naar wat het effect is van de handhavingsactiviteiten op de naleving van verkeersregels door automobilisten en motorrijders.

Lopend onderzoek