Recidive na het CBR-onderzoek drugs

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 1769l
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Aan bestuurders onder invloed van drugs kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) anno 2022 een zgn. onderzoek drugs (officieel: onderzoek naar de geschiktheid in verband met drugs) opleggen. Vanaf 2023 wordt het ook mogelijk om een Educatieve Maatregel Drugs en Verkeer (EMD) op te leggen. Met de invoering van de EMD valt de huidige doelpopulatie voor het onderzoek drugs uiteen in bestuurders tegen wie binnen een periode van vijf jaar voor het eerst proces-verbaal is opgemaakt vanwege het rijden onder invloed van drugs en bestuurders tegen wie in die periode ten minste twee maal proces-verbaal is opgemaakt vanwege het rijden onder invloed van drugs. First offenders vallen onder de opleggingscriteria voor de ophanden zijnde EMD; recidivisten blijven ook na de invoering van de EMD onder de opleggingscriteria voor het onderzoek drugs vallen.
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de achtergrondkenmerken en de recidive van bestuurders onder invloed van drugs die een CBR-onderzoek drugs hebben afgerond en om een ex ante inschatting te maken van de recidive en achtergronden van bestuurders die vanaf 2023 achtereenvolgens onder de criteria van EMD dan wel het onderzoeks drugs zullen vallen.