Inzicht in het Bin Laden-archief

Onderzoek van RAND Europe in opdracht van het WODC heeft een eerste analyse en categorisering van het zogeheten Bin Laden-archief opgeleverd. Dit archief bevat ongeveer 470.000 afbeeldingen, audio-, video- en tekstbestanden die zijn gevonden tijdens de inval in de woning van Bin Laden in het Pakistaanse Abbottabad in 2011. Eind 2017 zijn deze bestanden door de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) openbaar gemaakt. Het onderzoek is – voor zover bekend – één van de eerste studies wereldwijd waarin het Bin Laden-archief is geanalyseerd en gecategoriseerd.

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers een handmatige en machine-gestuurde analyse van steekproeven van de beeld-, audio-, videobestanden in het Bin Laden-archief verricht. Alle (ruim 42.000) tekstbestanden zijn geanalyseerd aan de hand van RAND-Lex, een softwarepakket van analytische tools ontwikkeld door RAND om tekstanalyses met behulp van machine learning uit te voeren. Volgens de onderzoekers is het tekstbestanden-cluster het meest kansrijk om relevante inzichten op te leveren over de ideologie, organisatie en strategie van Al Qa’ida en over het bredere fenomeen jihadistisch terrorisme. Dit komt doordat het cluster onder meer bestaat uit persoonlijke, vertrouwelijke en privé-documenten gemaakt door personen in de woning in Abbottabad of door ondergedoken hooggeplaatste Al Qa’ida-leden die in contact waren met de mensen in de woning in Abbottabad.

Dagboek

Onderdeel van het onderzoek was ook een handmatige analyse van het ‘Bin Laden dagboek’, een handgeschreven dagboek in het archief dat naar verluidt is geschreven door Bin Laden en andere bewoners van de woning in Abbottabad. Uit de analyse van het dagboek blijkt dat een aantal terugkerende thema's in het document worden besproken. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van de situatie in de Arabische landen tijdens de zogenaamde Arabische Lente.