Evaluatie pilot gezinsvertegenwoordiger Scheiden zonder schade

Kan een gezinsvertegenwoordiger, die ouders en kinderen begeleidt tijdens de scheiding, escalatie en juridisering van het conflict verminderen of zelfs voorkomen? Dat is beproefd in een pilot in de regiolabs Den Haag en Oost-Brabant als onderdeel van het overheidsprogramma Scheiden zonder schade. Op verzoek van het WODC heeft VanMontfoort de pilot geëvalueerd.

Geen conclusies over effectiviteit gezinsvertegenwoordiger

Volgens de onderzoekers zijn er geen conclusies te trekken over de effectiviteit van de inzet van de gezinsvertegenwoordiger. Dat heeft vooral te maken met beperkingen in de uitvoering van de pilot. Zo waren de meeste gezinsvertegenwoordigers lange tijd zoekend naar hun taak en rol en naar wat er tijdens de pilot van hen verwacht werd. Samen met de ervaren werkdruk en beperkte vrijstelling van hun reguliere werkzaamheden heeft dat ervoor gezorgd dat de gezinsvertegenwoordigers slechts een beperkt aantal gezinnen konden begeleiden. Ook het aantal respondenten (ouders, gezinsvertegenwoordigers en samenwerkingspartners) dat deel kon of wilde nemen aan het onderzoek was laag. De uitkomsten van het onderzoek zijn daarom niet representatief te noemen.

Opbrengsten en knelpunten

Een aantal werkzaamheden van de gezinsvertegenwoordigers heeft volgens ouders en gezinsvertegenwoordigers positieve resultaten opgeleverd. Zo kregen ouders inzicht in de verschillende fasen van een scheiding en de bijbehorende gevoelens. Ook is volgens ouders de onderlinge communicatie verbeterd en hadden ze het gevoel er niet alleen voor te staan, wat zorgde voor een gevoel van rust.
Daarnaast hebben ouders en gezinsvertegenwoordigers enkele knelpunten genoemd Ouders vonden dat de gezinsvertegenwoordigers meer met de kinderen hadden moeten spreken en de kinderen meer hadden moeten betrekken bij het traject met de gezinsvertegenwoordiger. De gezinsvertegenwoordigers misten tijdens de pilot duidelijke kaders, kennis van complexe scheidingen en een vorm van supervisie of casuïstiekbespreking. 
De onderzoekers zien dit als inzichten in de randvoorwaarden die nodig zijn om een eventuele toekomstige pilot als deze vorm te geven.