Onderzoeksprogramma voor 2023 is bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC voor 2023 (1e tranche) is bekend. Er zullen in de komende periode 38 onderzoeken starten naar zeer uiteenlopende onderwerpen binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC zal onder meer onderzoek gaan (laten) doen naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange gevangenisstraffen voor veroordeelden (internationaal vergelijkend onderzoek) en naar extremistische groepen in het online-domein en wat de perspectieven zijn voor het tegengaan van werving en rekrutering.
Ook zullen verschillende wetten en wetswijzigingen worden geƫvalueerd, zoals de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen, gericht op preventieve maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de Wet biometrie in de vreemdelingenketen.
Bovendien wordt gewerkt aan meer structurele onderzoeken, zoals de Monitor Jeugdcriminaliteit en een nieuwe monitor over coffeeshops in Nederland.

Twee van de nieuwe onderzoeken worden door het WODC zelf uitgevoerd, de rest zal worden uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt bij extern onderzoek zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Onderzoekers die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB). Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.