Meer zicht op plegers van zedenmisdrijven

Het NSCR heeft in opdracht van het WODC een synthese van bestaande (overzichts-)literatuur uitgevoerd om meer zicht te krijgen op plegers van zedenmisdrijven. Het onderzoek resulteerde in een overkoepelend overzicht van typologieën van plegers van zedendelicten. Hierdoor wordt ook inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen typologieën gegeven. Verder werden verschillende lacunes in de bestaande literatuur geïdentificeerd en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan, bijvoorbeeld op gebied van de aanpak van verschillende plegers, vrouwelijke plegers met volwassen slachtoffers of nieuwe vormen van online zedendelicten.

Dit onderzoek werd verricht in het kader van het Nationaal Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hierin werkt het kabinet samen met de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend geweld en seksueel geweld en maatschappelijke actoren. Het overkoepelende doel van de aanpak in het nationaal actieplan is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en het bereiken van een samenleving waarin ieder zich veilig voelt. Om dit te bereiken is het ook nodig om naar plegers van zedenmisdrijven te kijken.