Nederlandse taal groot obstakel voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Eerste representatieve cijfers over Oekraïense vluchtelingen in Nederland laten zien dat zij zich hier over het algemeen thuis voelen. De meerderheid van hen is ook van plan om, in ieder geval op korte termijn, te blijven. Maar door een slechte beheersing van de Nederlandse taal is het voor hen moeilijk om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Zij noemen dit zelf ook het vaakst als probleem waar ze hulp bij nodig hebben. Een groot deel van de Oekraïners zonder werk denkt zelfs dat het de belangrijkste reden is dat ze geen werk hebben. Het WODC publiceert vandaag de eerste uitkomsten van een landelijk onderzoek onder deze doelgroep, vooruitlopend op een breder onderzoek dat later dit jaar verschijnt.

Het Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen (LOCOV)* monitort hoe het Oekraïense vluchtelingen in Nederland vergaat. Wat dit onderzoek onderscheidt van andere studies over deze groep, is dat voor het eerst gebruik is gemaakt van een representatieve steekproef. Dit betekent dat de uitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden over de hele groep Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De factsheet die vandaag verschijnt, geeft een eerste indruk van hoe het hen vergaat, specifiek met betrekking tot opleidingsniveau, deelname aan de arbeidsmarkt, beheersing van de Nederlandse taal, hulpbehoeftes, thuis voelen in Nederland en verblijfsintenties. Later dit jaar zal een uitgebreider beschrijvend rapport verschijnen waarin ook andere aspecten van het leven van Oekraïense vluchtelingen in Nederland aan bod zullen komen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen zoals woonsituatie, (mentale) gezondheid en sociale contacten.

Opleiding en werk

Oekraïense vluchtelingen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan andere vluchtelingengroepen in Nederland. Van de Oekraïense vluchtelingen die werken (60%) zegt een groot deel onder hun niveau te werken. Of dit ook samenhangt met hun beheersing van het Nederlands, is iets wat verder onderzocht kan worden in toekomstige studies binnen het LOCOV project. Oekraïners hebben geen inburgeringsplicht en hoeven dus ook geen Nederlands te leren. Het is waarschijnlijk dat het gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid ook een obstakel vormt voor andere aspecten van integratie, zoals het leggen van sociale contacten met Nederlanders. Beleid om Nederlandse taalvaardigheid te bevorderen onder deze groep is daarom wenselijk.

*LOCOV is een samenwerking van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder verscheen onder de LOCOV vlag een literatuurstudie met inzichten over Oekraïense vluchtelingen in Nederland.