2e Tranche WODC-Onderzoeksprogramma 2024 bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC wordt aan het begin van het jaar vastgesteld. Halverwege het jaar wordt deze geüpdatet aan de hand van actuele onderzoeken die zullen worden uitgevoerd. Het geactualiseerde overzicht vormt de 2e tranche van 2024 en die is nu bekend: in de komende periode zullen 25 onderzoeken starten. De onderwerpen zijn zeer divers, maar vallen allemaal binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid*.

Het WODC zal onder andere onderzoek gaan (laten) doen naar de aard en omvang van winkeldiefstal, de schade van online fraude bij bedrijven en de toekomst van wettelijke vertegenwoordiging van volwassenen. En bijvoorbeeld vervolgonderzoek gaan doen naar meisjescriminaliteit en waarom alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in Nederland terechtkomen.
Op het gebied van wetsevaluaties zal het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) worden onderzocht.
Verder werken we aan een vervolg op meer structurele onderzoeken, zoals mediation en kansspelen.

3 onderzoeken worden door het WODC zelf uitgevoerd, de overige 22 worden uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt bij extern onderzoek zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Onderzoekers die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB). Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.

*Ook de onderzoeken vanuit DG Migratie zijn in dit onderzoeksprogramma opgenomen. Het beleidsterrrein migratie valt vanaf 2 juli 2024 onder het ministerie van Asiel en Migratie.