WODC-publicaties 2023 - week 10

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het actieplan is in opdracht van het WODC geëvalueerd door bureau Breuer & Intraval. Uit de evaluatie blijkt dat de urgentie van het probleem zorgde voor te veel focus op de korte termijn bij de ontwikkeling van maatregelen. Er was vooraf onvoldoende duidelijk wie de jongeren waren die wapens droegen, wat hun motieven waren en hoe een gedragsverandering tot stand gebracht zou kunnen worden. Om dit probleem op lange termijn aan te pakken concluderen de onderzoekers dan ook dat er méér nodig is dan dit actieplan.

Probleem van wapengeweld onder jongeren vergt meer dan actieplan

Van incident tot misdrijf? Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-bewoners 2017-2021

Een klein deel van de COA-bewoners is betrokken bij een incident. Van die bewoners is een deel ook betrokken bij een misdrijf. COA-bewoners die betrokken waren bij een incident worden gemiddeld vaker verdacht van een misdrijf dan bewoners die nooit betrokken waren bij een incident. Dat is met name bij fysieke geweldsincidenten het geval. Dit aandeel neemt toe met elk incident waar iemand bij betrokken was.  Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd en nationaliteit hebben invloed op het ontstaan van incidenten en het plegen van misdrijven, maar bij de relatie daartussen spelen achtergrondkenmerken een beperkte rol. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Verband tussen incidenten en misdrijven op COA-locaties