WODC-publicaties 2023 - week 11

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid-Nederland

In juli 2021 leidden overstromingen en extreme regenval in Limburg en delen van Noord-Brabant tot grote schade, hoge kosten en vele gedupeerden. Om gedupeerden financieel te ondersteunen zette de overheid vrijwel direct de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. Daarbij lag de (politieke) nadruk op ruimhartigheid. Maar in de communicatie over de afhandeling van de waterschade worden belangrijke nuances niet duidelijk. Bijvoorbeeld dat de Wts niet bedoeld is voor (volledige) vergoeding van schade. Ook aanvullende regelingen hebben niet kunnen voorkomen dat een groot aantal burgers en ondernemers teleurgesteld is. Andersson Elffers Felix (AEF) evalueerde in opdracht van het WODC de afwikkeling van de waterschade door de overheid. Zij concluderen dat de communicatie en informatievoorziening de grootste verbeterpunten zijn.

Mismatch tussen ambities overheid, juridische mogelijkheden en maatschappelijke verwachtingen bij afhandeling waterschade Limburg en Noord-Brabant