WODC-publicaties 2023 - week 22

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen - Rapportage voormeting 2021

Om alvast een indruk te krijgen van onder meer het cannabisgebruik, de gedoogde cannabisverkoop door coffeeshops en de illegale cannabisverkoop in de gemeenten die betrokken zullen zijn bij het Experiment Gesloten Coffeshopketen, is een voormeting uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het WODC. Het onderzoek gaat over 19 gemeenten die betrokken zullen zijn bij het nog te starten experiment.

Voormeting uitgevoerd in aanloop naar Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Tussen uitschakeling en inschakeling; een verkennende studie naar bewustzijn over statelijke dreiging tegen de Nederlandse haven- en kennissectoren

Ons land krijgt in toenemende mate te maken met bedreigingen uit andere landen. Deze zogenoemde statelijke dreigingen manifesteren zich bijvoorbeeld als cyberaanvallen op vitale infrastructuur, (bedrijfs)spionage  en beïnvloeding en inmenging via desinformatie. De havensector (de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam) en de kennissector (universiteiten en hogescholen) blijken lange tijd een naïeve houding te hebben gehad als het gaat om deze statelijke dreigingen. Door verschillende recente geopolitieke gebeurtenissen, waaronder de Russische invasie van Oekraïne begin 2022, is die houding veranderd: het bewustzijn over statelijke dreigingen is na de Koude Oorlog nog nooit zo hoog geweest. In de havensector en de kennissector leidt dat ook tot het kritisch besef dat bezorgdheid kan doorschieten en daarmee de belangen van beide sectoren kan schaden.

Wordt bewuster van statelijke dreiging, maar wees alert op doorslaan bezorgdheid