WODC-publicaties 2023 - week 28

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Justitiethesaurus 2022 - gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie

Het WODC beheert de Justitiethesaurus voor het domein van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jaarlijks wordt een nieuwe bijgewerkte editie uitgebracht.
De thesaurus wordt gebruikt voor de ontsluiting van lopend onderzoek en publicaties van het WODC.

Open data