WODC-publicaties 2023 - week 30

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

De Hackbevoegdheid in het buitenland - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wettelijke regelingen en waarborgen omtrent de kwaliteit van gegevens

Uit eerder onderzoek bleek dat er knelpunten zijn rondom de uitvoering van de hackbevoegdheid in Nederland, onder andere bij het keuren van door de politie gebruikte hackmiddelen. Deze keuring is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de gegevens die met hackmiddelen worden verzameld. Dit nieuwe WODC-onderzoek heeft geleid tot een aantal scenario’s die handvatten bieden om deze knelpunten het hoofd te bieden. In het rechtsvergelijkend onderzoek zijn verschillende landen met elkaar vergeleken. De scenario’s bieden Nederland lessen uit het buitenland, zowel over de keuring als over het houden van toezicht op de inzet van de hackbevoegdheid.

Lessen uit het buitenland voor gebruik hackmiddelen in Nederland