WODC-publicaties 2023 - week 46

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

De leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen - een eerste scan van de literatuur

In het kader van een groot onderzoek naar Oekraïense vluchtelingen in Nederland, verschijnt vandaag een literatuurstudie over de leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen in Nederland en Europa. Het rapport schetst een voorlopig beeld aan de hand van eerder verschenen Nederlands en internationaal onderzoek over deze groep vluchtelingen.

Wat weten we over Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

De effectiviteit van de Top600-aanpak - Een rechtsvergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers (Cahier 2023-18)

Sinds 2011 krijgen ongeveer 600 veelplegers van zogeheten high impact crimes in de regio Amsterdam-Amstelland een persoonsgerichte en integrale aanpak. Het WODC onderzocht het effect van deze Top600-aanpak op de recidive, één van de drie doelstellingen van de aanpak. Het blijkt dat de Top600-veelplegers niet minder recidiveren dan vergelijkbare veelplegers. Dat kan deels komen omdat zij door hun zware en complexe problemen lastig te helpen zijn. Er zijn ook aanwijzingen dat de aanpak niet helemaal wordt uitgevoerd zoals beoogd. Om te kunnen bepalen of de aanpak effectief is, is nader onderzoek nodig, zeker naar de twee andere doelen.

Geen aanwijzingen dat Top600-aanpak leidt tot minder recidive