ASR Nieuwsbrief III (nov. 2018)

De afgelopen periode is veel gebeurd rondom het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht dat tot en met 2019 door het WODC wordt uitgevoerd. De rapporten van het kenmerkenonderzoek en de procesevaluatie zijn gepubliceerd; er is een start gemaakt met de effectmeting, de internationale vergelijking en het overkoepelende rapport waarin alle bevindingen samen zullen komen; en er is een dataminingsproject opgestart naar de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. In deze nieuwsbrief beschrijven we beknopt de uitkomsten van het kenmerkenonderzoek en de procesevaluatie en lichten we het dataminingsproject verder toe. Daarnaast zijn er veranderingen geweest in het onderzoeksteam en stellen we onze nieuwe medewerkers graag aan jullie voor.