ASR Nieuwsbrief IV (feb. 2020)

Het afgelopen jaar markeerde het vijfjarig bestaan van het Adolescentenstrafrecht in Nederland. In die vijf jaar is veel gebeurd, ook rondom het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht. Het komende jaar worden de laatste projecten uit het onderzoeksprogramma afgerond met als laatste het overkoepelende rapport waarin alle informatie samenkomt én wordt aangevuld met recente gegevens. De oplettende volger zal het wellicht zijn opgevallen, want dit is een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Ten grondslag aan de beslissing om de oplevering een jaar te verplaatsen ligt de effectstudie. Door een jaar langer te wachten, kan een beter en completer beeld worden gegeven van de gevolgen van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. In de tussentijd hebben we echter niet stilgezeten. We zullen jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de verschillende deelprojecten van het onderzoeksprogramma. Zo is sinds de vorige nieuwsbrief het rapport rondom de internationale vergelijking gepubliceerd. Verder zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de effectstudie en het overkoepelende rapport.