Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht - Onderzoeksprogramma (2014)

In dit document wordt een nadere invulling gegeven aan het onderzoeksprogramma Adolescentenstrafrecht (ASR). De verschillende deelprojecten, de centrale vragen die daarin aan de orde komen en de beoogde methoden van onderzoek worden globaal beschreven. Omdat de invoering van ASR gevolgen heeft voor de hele strafrechtsketen, is in de uitwerkingsfase van het onderzoeksprogramma ook de informatiebehoefte van de verschillende ketenpartners meegenomen. Het doel van dit document is om met DJJ en de betrokken ketenpartners tot overeenstemming te komen over a) de centrale vragen in het onderzoeksprogramma M&E ASR en b) de door de ketenpartners te leveren informatie die het WODC kan gebruiken voor het onderzoek. Dit document zal ook worden gebruikt bij de verzoeken om toestemming voor gegevens van de ketenpartners. De definitieve onderzoeksplannen van de deelprojecten krijgen hun vorm in zogenoemde WODC startnotities die in de loop van 2014 en begin 2015 worden opgesteld.