Discriminatie

Bij een strafbaar feit kan discriminatie een rol spelen: onrecht jegens mensen op grond van bijvoorbeeld hun afkomst, religie, geaardheid, taal, handicap of leeftijd. In hoeverre moet dit van invloed zijn op een strafmaatregel? En hoe gaan andere landen om met dit soort zaken? Onderzoek gaat over hoe om te gaan met daders, maar ook over welke behoeften slachtoffers van discriminatie hebben.