Aantal liquidaties neemt iets toe

Sinds 2017 is er sprake van een daling van 31 naar 8 liquidaties in 2021 en dat is het laagste aantal deze eeuw. In 2022 waren er 11 liquidaties en nam het aantal weer iets toe. De liquidaties vinden tussen 2013-2022 vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland  plaats. In 2022 waren liquidaties vaak gerelateerd aan drugscriminaliteit.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen factsheet ‘Update liquidaties 2022’ van het WODC, een vervolg op het rapport ‘Tweede verkennende studie Liquidaties’ uit 2021 en de ‘Update liquidaties 2021’. Deze notitie bevat een update van de aantallen voor het jaar 2022 en informatie over de regio waar de liquidaties plaatsvonden en de leeftijd van de slachtoffers. Bij liquidaties gaat het om het aantal incidenten, niet om het aantal mensen dat is vermoord.

Aantal liquidaties nog steeds laag

Of de toename van het aantal liquidaties in 2022 betekent dat de daling zich heeft gekeerd, zullen de komende jaren uitwijzen. Het aantal van 2022 is echter nog steeds (aanzienlijk) lager dan de aantallen van voor 2018. Die schommelden tussen de 18 en 31 liquidaties per jaar, met een uitschieter naar 38 in 2014.

Meer liquidaties in Zuid-Holland

Over de jaren heen vinden liquidaties vooral plaats in Noord-Holland, met name in Amsterdam. Maar in 2022 is bijna de helft van het aantal liquidaties (vijf) in Zuid-Holland gepleegd, waarvan drie in Rotterdam. Ook vonden er in dat jaar twee liquidaties van Nederlanders plaats in het buitenland, namelijk in Zuid-Spanje en België (Antwerpen).

Drugscriminaliteit

In 2022 komt bij meer dan de helft van de liquidaties een verband met drugscriminaliteit naar voren. Bij zes slachtoffers gaat het om directe betrokkenheid, veelal het handelen in drugs, en in één geval om drugsproductie. Bij twee slachtoffers is er een mogelijk verband met drugscriminaliteit, dan gaat het om directe familieleden die betrokken zijn bij drugscriminaliteit. Drie slachtoffers kunnen in verband worden gebracht met georganiseerde criminaliteit, maar het is bij hen niet bekend of er een relatie is met drugscriminaliteit.