Afname geregistreerde softdrugsproblematiek

De afgelopen jaren was sprake van een algemene afname van geregistreerde softdrugszaken die doorwerkt in de gehele strafrechtketen. De omvang van de maatregelen tegen alcohol en drugs in het verkeer is weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Dit blijkt uit de nieuwe update van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC.

De NDM (www.nationaledrugmonitor.nl) geeft een actueel beeld van onder meer ontwikkelingen op het gebied van drugs- en alcohol-gerelateerde criminaliteit. Regioplan Beleidsonderzoek bracht de nieuwe update van die ontwikkelingen in opdracht van het WODC in kaart.

Afname geregistreerde softdrugsproblematiek zet door

Het aantal door de politie ontmantelde hennepkwekerijen daalt sinds 2013. Terwijl in dat jaar sprake was van bijna 6.000 ontmantelingen, ging het in 2021 en 2022 om respectievelijk 2.285 en 1.604 ontmantelingen. Binnen het totaal aantal onderzoeken naar georganiseerde drugscriminaliteit daalde het aandeel strafrechtelijke onderzoeken naar grootschalige hennepteelt van 19% in 2020 naar 10% in 2022. Het aandeel softdrugszaken in het totaal aantal Opiumwetzaken dat bij het Openbaar Ministerie instroomde, is sinds 2016 (54%) gedaald tot 42% in 2021 en 36% in 2022. Er is dus sprake van een algemene afname van de geregistreerde softdrugsproblematiek. Die is mogelijk het gevolg van beperkte opsporingscapaciteit en een verschuiving van prioriteiten in de strafrechtketen: van optreden tegen softdrugs naar de aanpak van harddrugs.

CBR-maatregelen voor alcohol in verkeer bijna op niveau van voor coronapandemie

Ten opzichte van de jaren ervoor steeg in 2022 het aantal meldingen dat het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontving van de politie vanwege alcohol- en/of drugsovertredingen, gevaarlijk rijgedrag of een vermoeden van ongeschiktheid om te rijden door een medische aandoening. Ook het aantal onderzoeken dat het CBR in 2022 instelde naar de rijgeschiktheid naar aanleiding van mogelijk problematisch alcoholgebruik en drugsgebruik, was hoger dan in de jaren ervoor. Daarnaast legde het CBR in 2022 vaker de licht educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) en de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) op dan in de twee jaren ervoor. Hiermee komt de omvang van de opgelegde CBR-maatregelen weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.