Externe links

 • Overheidsthema wetgevingsproces
  Dit overheidsthema bevat informatie en publicaties over o.a. het wetgevingstraject en wetgevingskwaliteit.
 • Wet- en regelgeving
  Dit is het officiële overheidswettenbestand. Via een zoekformulier kan op trefwoorden, op soort regeling, geldigheidsdatum en op nummer van het artikel gezocht worden naar volledige teksten van wetten, Amvb's, KB's, beleidsregels en circulaires. Naast deze regelingen zijn op deze site ook regelingen van gemeentes, provincies en waterschappen te vinden.
 • Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken (KCWJ)
  Het KCWJ  ondersteunt wetgevingsjuristen die o.a. werkzaam zijn bij de departementen, Raad van State, het Parlement. Zij komen in aanmerking voor een account, dat toegang geeft tot de gehele website. Daarnaast is een deel van het KCWJ zonder inloggen openbaar voor burgers en bedrijven.
 • Internetconsultatie Wet- en regelgeving
  informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.