Externe links

 • Politie Nederland
  Deze site bevat informatie over de organisatie, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van de Nederlandse politie. Ook de afzonderlijke regionale korpsen en de KPLD komen aan de orde. Bijzondere rubrieken zijn: preventie, opsporing en verkeer. Een vragenrubriek bevat antwoorden op veel gestelde publieksvragen zoals: Hoe, waar en wanneer kan ik aangifte doen? Verder bevat deze site 'links' naar andere binnen- en buitenlandse politie-sites.
 • Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHic)
  High Impact Crime (HIC) kan lokaal aangepakt worden door politie, gemeente en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven. Deze website en de daarop te vinden instrumenten geven oplossingsrichtingen en tips die bewezen effectief zijn om inbraken, berovingen en overvallen te verminderen.
  Een overzicht van de 'kennisparels' op het terrein van justitie en veiligheid (van Jaap de Waard) zijn hier ook terug te vinden.  
 • Overheidsthema politie
  Dit thema bevat o.a. kerncijfers over de politie en publicaties over: organisatie van de politie, taken en bevoegdheden en internationale politiesamenwerking.
 • Overheidsthema: inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten
  Informatie over de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) en bevoegdheden van deze diensten.
 • CCV-buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
  Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van kleine ergernissen. Dit webdossier is met name gericht op de inzet van boa's voor de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. U vindt in dit dossier boa's in de openbare ruimte informatie over wet- en regelgeving, sturen, uitvoeren, kwaliteitsmanagement, samenwerken, communiceren, evalueren, voorbeelddocumenten.
 • Bibliotheekcatalogus Politieacademie
  Deze bibliotheekcatalogus (databank) is te raadplegen met behulp van een eenvoudig zoekscherm en met de online Thesaurus (trefwoordenlijst) Politiekunde. Verder bevat deze site o.a. een overzicht van internetbronnen op het gebied van politie.
 • Politie en Wetenschap (P&W)
  Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bestaat sinds 1999. In het Onderzoeksprogramma wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ten behoeve van de politie. Vanaf 2015 vormt een Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie het kader voor dat onderzoek. Deze wordt vierjaarlijks opgesteld door de Politieacademie en na advies van de Politieonderwijsraad vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. 
 • OM-dossier geweldgebruik door politie
  Politiefunctionarissen komen regelmatig in situaties terecht waarin geweld gebruikt moet worden. Zij worden getraind om met deze situaties om te kunnen gaan en zo nodig fysiek geweld, de wapenstok, pepperspray of, in het uiterste geval, hun vuurwapen te gebruiken. Als hierdoor burgers ernstig of dodelijk gewond raken start de Rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek.
 • Rapporten Van Traa, Kalsbeek, RCID Kennemerland en Post-Fort
  De site van Buro Jansen & Janssen bevat de volledige teksten van het eindrapport en de 11 bijlagen-rapporten van de Commissie Van Traa 'Inzake opsporing' en het rapport van de Commissie Kalsbeek 'Opsporing in uitvoering'. Daarnaast zijn ook de volledige teksten aanwezig van het Rijksrechercherapport RCID Kennemerland en het Post-Fort onderzoek.
 • Marechaussee
  De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. Klik op: 'Onderwerpen' voor een alfabetische lijst met links naar onderwerpen waarmee de marechaussee zich bezig houdt.
 • Europol
  Deze site bevat o.a. factsheets, nieuws, jaarverslagen, rapporten en andere officiële documenten.
 • Interpol
  Deze site bevat informatie over o.a. de organisatie, taken en bevoegdheden, drugbestrijding, georganiseerde criminaliteit, financiele criminaliteit, mensenhandel en terrorisme.