Externe links

 • Overheidsthema slachtofferbeleid
  Dit overheidsthema bevat informatie over o.a. de positie van het slachtoffer en nabestaanden in het strafproces, het spreekrecht , het Slachtofferloket en schadevergoedingsmogelijkheden.
 • OM-dossier slachtofferrechten
  Informatie over de rechtspositie van slachtoffers, het spreekrecht, slachtofferhulp en schadevergoedingsmogelijkheden.
 • Kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe)
  Met ViNe worden inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines bij elkaar gebracht op het gebied van slachtofferschap. Daarmee wordt beoogd kennisuitwisseling te stimuleren en samenwerking te bevorderen.
 • World Society of Victimology (WSV)
  The purpose of the WSV is to advance victimological research and practices around the world; to encourage interdisciplinary and comparative work and research in this field, and to advance cooperation between international, national, regional and local agencies and other groups who are concerned with the problems of victims.