Externe links

  • Overheidsthema Strafrechtketen
    Partners in de strafrechtketen werken samen aan opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen. De verschillende partners doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Bevat ook informatie over het Nieuwe Wetboek van Strafvordering.
  • OM-dossier Strafvorderingsrichtlijnen
    Richtlijnen voor strafvordering zijn aanwijzingen (in de zin van artikel 130, lid 6 Wet RO) inzake de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid. Ook voor strafvorderingsrichtlijnen geldt dat ze algemeen gelden en toegepast moeten worden, dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen en dat ze worden gepubliceerd in de Staatscourant en op deze site.
  • Rechtspraak
    Deze site bevat informatie over de werking van de rechterlijke macht en de rechtspraak, uitleg van juridische begrippen, complete teksten van landelijke regelingen en reglementen, recente civiele en strafrechtelijke jurisprudentie. Tevens bevat de site een zoekformulier (via de rubriek: Uitspraken en registers/Uitspraken/Zoeken in uitspraken). Dit biedt de mogelijkheid te zoeken op o.a. het landelijke jurisprudentienummer (LJN), zaaknummer en kenmerken.