Opsporing, bestrijding en vervolging

Om criminaliteit goed aan te pakken is inzicht nodig in de manier waarop criminele feiten worden gepleegd. Hiervoor moet kennis worden verzameld. Zo ook over de strategie waarmee de overheid hierop reageert. Het WODC verricht onderzoek naar criminaliteitsfenomenen zoals cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad, drugshandel, terrorisme, en naar de aanpak daarvan. 

Een belangrijk lopend onderzoek is de Monitor Georganiseerde Misdaad die als doel heeft de ontwikkelingen in de georganiseerde misdaad te duiden en om aanknopingspunten te bieden voor de aanpak daarvan. Ander onderzoek gaat over het opsporen en tegenhouden van cybercriminaliteit. Ook wordt onderzoek verricht naar het optreden van de politie, boa’s, opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie.

Onderwerpen Opsporing, bestrijding en vervolging