Adolescentenstrafrecht - brochure (2014)

Perspectief voor jongeren en jongvolwassenen die met justitie in aanraking komen. Een meer effectieve strafrechtelijke aanpak van jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar. Maatwerk, en daardoor minder recidive. Dat zijn de doelen van het adolescentenstrafrecht, van kracht vanaf 1 april 2014.

Het adolescentenstrafrecht verruimt de mogelijkheden om bij de sanctionering rekening te houden met de ontwikkelingsfase van adolescenten. Het jeugdstrafrecht kan toegepast worden bij adolescenten tot 23 jaar. Ook wordt het jeugdstrafrecht op onderdelen aangepast, waardoor de aansluiting tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht verbetert.

Het adolescentenstrafrecht is niet alleen van betekenis voor adolescenten en voor de samenleving, maar ook voor de professionals in de (jeugd)strafrechtketen en de organisaties waar zij voor werken. Van advisering tot vordering, van vonnis tot uitvoering, begeleiding en nazorg. Het adolescentenstrafrecht staat of valt met de inzet van deze professionals. Hun vakkundigheid en samenwerking - elk vanuit hun eigen rol - bepaalt het succes van deze vernieuwing.

In deze brochure leest u in hoofdlijnen wat het adolescentenstrafrecht inhoudt, wat de redenen zijn om het in te voeren en wie er mee te maken krijgt.