ASR Nieuwsbrief II (dec. 2016)

Na ruim twee en half jaar adolescentenstrafrecht (ASR) in de praktijk zijn de eerste twee onderzoeksrapporten van het onderzoeksprogramma M&E adolescentenstrafrecht afgerond. In de afgelopen periode heeft het WODC onderzoek verricht naar de beleidstheorie van het ASR en tevens een empirische verkenning uitgevoerd. Daarnaast is onderzocht hoe we de jongvolwassenen bij wie het jeugdstrafrecht is toegepast (77c Sr.) in de registratiesystemen terug kunnen vinden. Op 1 november j.l. zijn de rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze tweede nieuwsbrief geven we een beknopte samenvatting van de rapporten. Verder lichten we de stand van zaken toe van de onlangs gestarte procesevaluatie van het ASR. Ook zijn twee nieuwe stagiaires aangetrokken die zich aan u zullen voorstellen. Tot slot, in de rubriek ‘aan het woord’ deelt Tessa Vingerling, beleidsmedewerker bij VenJ, haar ervaringen met het ASR.