ASR nieuwsbrief V (juli 2020)

De afgelopen maanden werd het leven door de maatregelen rondom het Coronavirus in de greep gehouden. Desondanks is er, weliswaar vanuit huis, doorgewerkt aan de verschillende projecten rondom het adolescentenstrafrecht. In deze nieuwsbrief presenteren we de resultaten uit twee onderzoeksrapporten die sinds de vorige nieuwsbrief in februari zijn gepubliceerd. Daarnaast geven we een overzicht van de internationale publicaties die, tot nu toe, uit het onderzoeksproject zijn voortgekomen.