Jaaroverzichten en jaarberichten

Het WODC brengt jaarlijks een document uit over de werkzaamheden van het afgelopen kalenderjaar.

Op dit moment brengt het WODC ieder jaar een overzicht uit van WODC-publicaties, externe publicaties (uitbesteed onderzoek) en wetenschappelijke publicaties van WODC-medewerkers.

Het meest recente document is WODC-publicaties 2016-2017.

In de periode 2003 tot 2011 bracht het WODC een jaarbericht uit met met daarin de conclusies van een selectie van het in dat jaar afgesloten onderzoek. Voor 2003 bracht het WODC jaarverslagen uit.