Over het WODC

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), Kennisinstituut voor de rechtsstaat, is een onafhankelijk kennisinstituut dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC draagt via hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek bij aan behoud en verbetering van de rechtsstaat.

Kerntaken

Het WODC is sinds september 2019 een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (zie bericht in Staatscourant van 19-09-2019). Als zodanig draagt het WODC bij aan het maken, uitvoeren en controleren van landelijk evidence-informed justitie- en veiligheidsbeleid. Dat doen we door:

  • het (laten) uitvoeren van kwalitatief hoog wetenschappelijk onderzoek
  • gevraagd en ongevraagd kennis, verbeterpunten en denkrichtingen aan te bieden

Onafhankelijk instituut, in dienst van de samenleving

Het WODC is een zelfstandige organisatie in dienst van de samenleving. We bedienen daarom zowel beleidsmedewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, als beleidsafdelingen van andere ministeries, uitvoeringsorganisaties als het Openbaar Ministerie en de Politie, en de Tweede Kamer. Daarbij kunnen ook anderen, zoals lokale beleidsmakers en professionals in het werkveld, gebruikmaken van onze kennis.

We voeren wetenschappelijk onderzoek uit of laten dat uitvoeren, zowel op aanvraag als op eigen initiatief. Onze wetenschappelijk onderbouwde kennis brengen we actief en op verschillende, toegankelijke wijzen onder de aandacht. Met daarbij een doorkijk naar de toekomst in de vorm van verbeterpunten en (waar mogelijk) denkrichtingen over het vervolg.

Als kennisinstituut voor de rechtsstaat neemt het WODC deel aan het debat over justitie- en veiligheidsonderwerpen. Wij zetten ons in om het algemene kennisniveau te vergroten, waardoor het gesprek zinvoller kan verlopen. We laten een tegengeluid horen als wij denken dat dat nodig is.

Historie

Het WODC is in 1973 opgericht, en is voortgekomen uit het Studie- en Documentatiecentrum dat rond 1950 met haar werkzaamheden begon.

Informatie over de geschiedenis van het WODC is te vinden in:
Rechtsverzorging en wetenschap - Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas (1994)
- Vijf en twintig jaar WODC (1998)
- Toetsen en verbinden - Over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder (2009)
Het WODC en vijftig jaar onderzoek (Justitiële verkenningen 2023-3)