Organisatie

Het WODC bestaat uit drie afdelingen die zich bezighouden met onderzoek, en twee ondersteunende afdelingen.

Organigram WODC
Langs de groene lijn zijn de afdelingen opgenomen die de primaire processen ondersteunen. Langs de rode lijn is de afstemming gedefinieerd tussen dWODC / onderzoeksafdelingen met de informatie en datavoorziening. Dit omdat de taken van SIBa zowel faciliterend zijn, als onderdeel van het primair proces.

Onderdelen WODC