Raad van Advies

De RvA adviseert onder meer bij de jaarlijkse onderzoeksprogrammering, over het kwaliteitsbeleid van het instituut, en initieert de periodieke visitatie. Daarbij kijkt de RvA naar mogelijkheden om de maatschappelijke zichtbaarheid en relevantie van het werk van het WODC verder te vergroten. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van de wetenschap, rechtspraak, journalistiek en het openbaar bestuur.

Samenstelling Raad van Advies

  • Mr. Julia Mendlik - president van de Rechtbank Rotterdam (voorzitter)
  • Bart Visser - communicatieadviseur, interim manager en mediatrainer,┬áBart Visser Strategie & Communicatie
  • Dr. Jan Boelhouwer - voorzitter Omgevingstafel Z.O.-Brabant
  • Prof. dr. Floris Bex - hoogleraar datascience voor het recht, Universteit van Tilburg
  • Prof. mr. Lonneke Stevens - hoogleraar Straf- en strafprocesrecht bij de Vrije Universiteit van Amsterdam
  • Dr. Roel Jennissen - wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)