Raad van Advies

De RvA adviseert onder meer bij de jaarlijkse onderzoeksprogrammering, over het kwaliteitsbeleid van het instituut, en initieert de periodieke visitatie. In de Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van de wetenschap, rechtspraak, journalistiek en het openbaar bestuur.

Samenstelling Raad van Advies

Per 5 juli 2021 zijn dat de volgende leden:

  • Prof. dr. mr. Mark Bovens (voorzitter) - hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  • Bart Visser¬†- communicatieadviseur, interim manager en mediatrainer,¬†Bart Visser Strategie & Communicatie
  • Mr. Julia Mendlik - president van de Rechtbank Rotterdam
  • Dr. Jan Boelhouwer - waarnemend burgemeester van Waalre
  • Prof. dr. Floris Bex - hoogleraar datascience voor het recht, Universteit van Tilburg
  • Prof. mr. Lonneke Stevens - hoogleraar Strafrecht bij de Vrije Universiteit en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam