Wetenschappelijke integriteit

Het WODC staat voor integere en betrouwbare wetenschap op het gebied van justitie en veiligheid. Men moet erop kunnen vertrouwen dat ons onderzoek en onze overige activiteiten op het gebied van databeheer en kennisverspreiding zorgvuldig, eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, transparant en verantwoordelijk worden uitgevoerd.

Het WODC volgt de richtlijnen zoals vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en de ministeriele Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan een werkomgeving waarin deze richtlijnen zijn verankerd en aan een onderzoekscultuur van bewustzijn van wetenschappelijke integriteit en goede onderzoekspraktijken.

Op 5 december 2019 is het Kader voor omgang tussen medewerkers van het Ministerie van JenV en het WODC in de opeenvolgende fasen van een onderzoek vastgesteld door de secretaris-generaal van het Ministerie van JenV en de directeur van het WODC.

Vertrouwenspersoon en commissie wetenschappelijke integriteit

Hebt u (vermoedens van) een schending van wetenschappelijke integriteit binnen onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is uitgevoerd? Of wilt u een klacht indienen tegen een (ex)-medewerker van het WODC? Voor dergelijke situaties beschikt het WODC over een vertrouwenspersoon en commissie wetenschappelijke integriteit.